תנאי שימוש באתר MY-DNA (תקנון) - My DNA

* מסמך זה מנוסח בלשון נקבה מטעמי נוחות, אך לפי צורך מתייחס לגברים ונשים כאחד. עמכם הסליחה. *
ברוכה הבאה לאתר My-dna.co.il (להלן: “האתר”), המופעל ומנוהל בידי די.אנ.איי נטוורקינג בע”מ (להלן “החברה”). האתר נועד לשם ניהול כנסים ואירועים, אספקת מידע ועדכונים על שירותים ומוצרים לנשים בהיריון, מכירת מוצרים שונים ליולדות ולתינוקות, לרבות מזון לתינוקות, ניהול הטבות ללקוחות רשומות ועוד (להלן “השירותים” או “המוצרים” בהתאמה), ומסמך זה מרכז את תנאי השימוש והרישום באתר.
השמירה על פרטיותך חשובה לנו ואנו מקדישים לה תשומת לב מיוחדת. השימוש במידע שתמסרי ו/או שייאסף אודותייך בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות הדין ובכפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי-נפרד מתנאי השימוש ואשר ניתן לעיין בה כאן (תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יקראו ביחד “התקנון“).
לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור כל מידע, ומסירתו תלויה ברצונך ובהסכמתך, בהתאם לתקנון, במסגרת שימושך באתר או בהרשמתך לשירותים.
1. הסכמתך לתנאי התקנון

 • שימושך באתר מעיד על הסכמתך למפורט בתקנון. ולכן, אם אינך מסכימה לאחד מתנאי התקנון, אנא הימנעי מהמשך השימוש באתר או מרישום לשירותים המוצעים בו, או פני אלינו באחת הדרכים המפורטות מטה על-מנת שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות לשביעות רצונך.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת. במקרה שכזה, השינוי יעודכן בתנאי השימוש או במדיניות הפרטיות לפי העניין, ויפורסם אוטומטית באתר ו/או בהודעה למשתמשות בו. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים ומתן הודעה על כך, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין בתקנון מעת לעת, ובמידה שאינך מסכימה, אנא הימנעי מהמשך השימוש.

2. אופן השימוש שלך באתר

 • בתקנון ‘מידע אישי’ משמעו כל מידע מזהה אודותייך אשר תמסרי במסגרת הרשמתך או במסגרת השימוש באתר, או בשירותים נלווים המוצעים או מופעלים דרכו. שימוש במידע אישי אודותייך ייעשה אך ורק בהתאם למפורט בתקנון זה, לשם המטרות המנויות בו, עם הרשמתך לשירות מסוים, או לפי חובות שבדין.
 • ייתכן כי ההרשמה לאתר או לשירותים מסוימים דרכו יחייבו שימוש במערכת מסרונים (SMS) ולעיתים בדואר אלקטרוני ככל שתתבקשי לכך, לצורך ניהול, תפעול, אימות, זיהוי, או כל פעולה אחרת שתידרש לצורך תפעולו התקין של השירות המתבקש. מסירת פרטייך אלו במסגרת רישומך לשירות כזה או אחר תהווה את הסכמתך לשימוש באמצעים אלו כדי ליצור עימך קשר בהתאם למטרות הרישום.
 • יובהר כי כלל התוכן והמידע המוצגים באמצעות האתר (להלן: ה-“תוכן” ו/או “תוכן האתר“) מוצגים לנוחיותך בלבד. החברה עושה כל מאמץ כדי לוודא כי התוכן מהימן, אמין, נכון ועדכני, אולם תוכן זה אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות ניהוליות, כספיות, משפטיות, אישיות ו/או אחרות. כל פעולה שנעשית על-ידך בהתבסס על תוכן זה נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד. תוכן האתר אינו מעניק לך באופן ישיר או עקיף כל זכות מלבד אלו המפורטות בתקנון זה או בתנאים נלווים לרישום לשירות מסוים, ולא יהווה מקור לחבות מכל סוג שהוא של החברה או מי מטעמה כלפייך.

3. תוכן האתר ופרסומות

 • בתקנון “תוכן” או “תכנים”, משמעם: כל תוכן, לרבות ומבלי לגרוע, טקסט, קישורים (Hyperlinks), עיצוב, איורים, תמונות, גרפיקה, תוכנות, גרפים, צליל, קטעי וידאו ו/או אודיו וכיו”ב. התכנים באתר הינם כלליים ומוצגים כמות שה (“AS IS”) להתרשמות והמחשה בלבד.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לשנות בכל עת את האתר, ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר, כי למשתמשת לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין האמור.
 • באתר עשויים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתמשת לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלו באתר (להלן “תוכן של צד שלישי”). מבלי לגרוע מהאמור, השימוש של המשתמשת בתוכן של צד שלישי הינו בכפוף לתקנון ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ככל שאלה קיימים. מובהר, כי כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צד שלישי, הינם של אותו צד שלישי והחברה אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם.
 • נוסף על האמור, באתר עשויים להיכלל גם קישורים (‘לינקים’) לאתרי אינטרנט אחרים, לרבות אתרים אשר אינם מופעלים על-ידי החברה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחות ולידיעת המשתמשות. קישורים אלה עשויים שלא להיות בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלה, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על-ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. עוד מובהר, כי החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים וכי החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

4. שימושים אסורים באתר
ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי החברה, אינך רשאית לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושך באתר – אי עמידה במגבלות הבאות עלולה להוביל למניעת גישתך או שימושך באתר או בכל שירות נלווה, ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין:
א.        לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.

ב.        להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ  או לאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.

ג.        להפעיל או לאפשר הפעלת יישום או תוכנות מסוגCrawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.

ד.        להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת.

ה.        לשבש או להפר כל זכות של אנשים אחרים, לרבות הזכות לפרטיות, ו/או לאסוף או למסור מידע אישי על משתמשות ללא הסכמתן המפורשת בכתב.

ו.          לעשות שימוש באתר או בשירותים דרכו כדי לפגוע בכבודו או בפרטיותו של אדם אחר, לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהוא שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

ז.         שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

5. הרשמה ושימוש במידע

 • הרישום לרשימת הדיוור באתר ו/או הזנת פרטים לשם קבלת מידע שיווקי ו/או דרכי יצירת הקשר עם החברה וכן השימוש במידע שמסרה המשתמשת לחברה ו/או שהצטבר אודותיה בעת השימוש באתר, לרבות שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, אזור ממנו נעשתה הפנייה, תוכן הפנייה וכדומה; יתבצע בהתאם להוראות הדין והתקנון.
 • כאשר הדבר נדרש, עליך להקפיד על מסירת פרטים מדויקים ונכונים, על-מנת שהשימוש באתר יתאפשר באופן תקין. מובהר בזאת, כי הזנת פרטים אישיים כוזבים אסורה בהחלט, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ו/או אזרחיים.
 • החברה רשאית, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, למנוע ממשתמשות את הגישה למידע המצוי באתר ו/או לבטל את רישומם לאתר, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או ביצעו שימוש בלתי ראוי באתר, לרבות אי ציות לתקנון.

6. קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכן האתר, לרבות עיצוב, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים או סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, נוסחאות, מוניטין, מידע, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, שמות מסחריים, וכל זכות מקבילה או נגזרת לכל אחד מן האמורים לעיל – הינם של החברה בלבד או של צד שלישי אשר העניק לה זכות שימוש בהם. השימוש בהם על-ידך הינו אסור ללא קבלת רשות מפורשת מראש ובכתב מהחברה.
 • כל תוכן המצוי באתר, לרבות מלל, תמונות, גרפיקה, קבצי קול, קבצי אנימציה, קבצי וידאו ואופן ארגונם באתר כפופים כולם לזכויות יוצרים והגנות אחרות של קניין רוחני ופרטיות. אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לעבד, להפיץ, להציג או לפרסם תוכן מהאתר או לעשות בו כל שימוש לצרכים מסחריים או פרטיים, על-ידך או על-ידי אחר מטעמך, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהחברה.

7. האם האתר מאובטח?

 • החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מקובלים כדי לאבטח את האתר ואת דרכי התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים.
 • על אף האמור, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת שהאתר או השימוש דרכו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן. לפי-כך, מובהר בזאת כי החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשל השימוש באתר ו/או בכל שירות או רישום דרכו, על-ידך, מטעמך ו/או בידי משתמשים אחרים באתר או מי מטעמם.

8. זמינות האתר, מניעת גישה ואחריות החברה

 • החברה עושה מאמצים רבים כדי לספק לך חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת ו/או לשירותים דרכו, כולם או חלקם.
 • החברה רשאית להתיר או לאסור את גישתך לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר או חלקים בו, בכל זמן וללא מתן הודעה מראש.
 • החברה אינה אחראית כלפייך או כלפי כל צד שלישי לכל שינוי, הפסקה זמנית או הפסקה לצמיתות של פעילות האתר או פונקציות מסוימות בו, כולן או חלקן או זמינות תוכן או מידע בו, וכן לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם או ייטען שנגרם לך או למי מטעמך כתוצאה משימוש באתר או מחוסר שימוש באתר.
 • למרות שהחברה נוקטת באמצעים סבירים כדי להציג באתר מידע מדויק ומהימן ככל שניתן, היא אינה ולא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר. כל הסתמכות על האתר ו/או תוכנו, נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד.

9. המוצרים ואופן הרכישות

 • האתר מציע למשתמשות אפשרות לרכוש מהמוצרים והשירותים המופיעים בו. מובהר כי החברה תהא רשאית בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, להוסיף או לגרוע מהמוצרים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתם ומחירם.
 • מחירי המוצרים הנמכרים באתר, אינם תואמים בהכרח את מחירי המוצרים הנמכרים בפלטפורמות אחרות. המחיר הקובע לעניין הזמנת מוצר המופיע באתר הינו המחיר כפי שמופיע באתר, במועד אישור ההזמנה, ובכל מקרה לא המחיר המופיע על תו מחיר כלשהו ביחס למוצר ו/או לשירות בכל במקום אחר.
 • מוצרים ו/או שירותים אשר מוצגים במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע, בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד אישור ההזמנה על-ידי המשתמשת. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).
 • האחריות לבדיקת מחירי השוק של המוצרים ו/או השירותים המופיעים באתר חלה על המשתמשות בלבד, ולפיכך ממליצה החברה לבצע בדיקה של מחירי השוק טרם ביצוע כל רכישה באתר.
 • מובהר, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים ו/או השירותים טרם תום הליך בחירתם על-ידי המשתמשת, תחויב המשתמשת לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והמשתמשת הזמינה מוצר ו/או שירות, ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו, המחיר הקובע שעל פיו תחויב המחיר בעת אישור ההזמנה.
 • באמצעות האתר ניתן לרכוש מוצרים ו/או שירותים עד גמר המלאי. ככל שלאחר המכירה התברר כי המוצר ו/או השירות אזל מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ביצוע ההזמנה, החברה תודיע למשתמשת כי המוצר ו/או השירות אינו במלאי. במקרה כזה, החברה תודיע למשתמשת על ביטול מכירת אותו מוצר/שירות, או לחילופין תציע לו מוצר/שירות חלופי.
 • חלק מהמוצרים המוצעים למכירה באתר מלווים בתמונות אשר נועדו לדמות בצורה הקרובה ביותר את המוצר ו/או השירות עצמו, ואף בתיאור מלל קצר והצגת מחירם. במקרה של פער ו/או הבדל בין התצלום לבין תיאור המוצר ו/או השירות, יגבר התיאור המילולי של המוצר ו/או השירות על התיאור הנשקף מהתצלום.
 • החברה משקיעה מאמצים רבים על מנת שהמוצרים ו/או השירותים המופיעים למכירה באתר יהיו מעודכנים באופן רציף ומדויק. היה ומחמת טעות שבתום לב, המוצר ו/או השירות אותו קיבלה המשתמשת אינו תואם את המופיע באתר, תינתן לה האפשרות לבחור בין להחזיר את המוצר ו/או השירות ולקבל במקומו את המוצר ו/או השירות אותו הזמין, ככל שקיים במלאי החברה וניתן לספקו בפועל, לבין ביטול הרכישה וקבלת כל הסכומים אשר נגבו בגינו.
 • התשלום באתר יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד, ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות למשתמשת את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט.
 • על אף האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי, הכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי.
 • תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחברה בעת מועד ההזמנה.

10. דמי משלוח ואזור פעילות
המשלוחים ואספקת מוצרים שיוזמנו דרך האתר יכול שישלחו לנקודות איסוף/שילוח קבועות (לדוגמה – רשתות מזון וסניפי חנויות העובדות בשיתוף פעולה עם החברה), מהן המשתמשת תאסוף את המוצרים שהזמינה, וייתכן כי יתאפשר אף משלוח מוצרים לפי הזנת כתובת, והכל כמופיע באתר ובכפוף לתקנון.

 • הזמנה באתר עשויה לחייב את המשתמשת בדמי משלוח, בהתאם למצוין באתר, למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.
 • המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרת האתר מוענקים באזורים מסוימים בלבד ומשתנים ומתעדכנים מעת לעת על-ידי החברה בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי.
 • מובהר בזאת, כי רכישת מוצרים באמצעות האתר ואספקתם אפשרית אך ורק בכפוף לכך שכתובת האספקה הינה באזור הפעילות של החברה והאתר, ובכפוף לכך שאין כל מניעה לאספקתם.

11. רישום לאתר ואופן הטיפול בהזמנה

 • לאחר הזנת כל הפרטים הנדרשים וביצוע ההזמנה, ולאחר קבלת אישור חברת כרטיס האשראי על ביצוע ההזמנה ווידוא עמידת המשתמשת ביתר הוראות התקנון, יסופק המוצר לנקודת האיסוף המוסכמת או לכתובת הנבחרת, לפי העניין.
 • ההזמנה תירשם במחשבי החברה, ויישלח למשתמשת אישור על הזמנתה. באופן אותו תקבע החברה. יובהר ויודגש, כי משלוח אישור ההזמנה כאמור אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את החברה.
 • במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברות האשראי, תקבל המשתמשת הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה, תידרש המשתמשת ליצור קשר טלפוני עם מוקד המכירות של החברה תוך יום עסקים לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה.

12. הזכאים לרכוש באמצעות באתר

 • רשאים להשתתף ברכישות המבוצעות באמצעות אתר זה משתמשות אשר עומדות בתנאים המצטברים כדלקמן:
 • משתמשות בנות 18 ומעלה בעלות תעודת זהות ישראלית או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 • המשתמשת הינה בעלת כרטיס אשראי ישראלי תקף, בעלת תיבת דואר אלקטרוני ואמצעי התקשרות בישראל (טלפון נייח ו/או נייד).
 • המשתמשת נרשמה לאתר כנדרש ופעלה בהתאם להוראות התקנון.
 • המשתמשת מצויה בטווח שירות אספקת המוצרים של החברה.
 • למען הסר ספק מובהר, כי לחברה נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה המלא והבלעדי למנוע ממשתמשות גישה לרכישת מוצרים ו/או לבטל את רישומן באתר לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או ביצעו שימוש בלתי ראוי באתר, לרבות אי ציות להוראות התקנון.
 • החברה תהא רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמשת כל טענה בקשר לכך.

13. ביטול / שינוי עסקה והחזרת מוצרים

 • כל משתמשת הרוכשת מוצר באתר רשאית לבטל את העסקה בהתאם להוראות הדין. מובהר, כי המשתמשת מחויבת לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ולבצע השוואה לחשבונית אשר תימסר לה בעת האספקה.
 • מוצר אשר הוזמן באתר ניתן לבטלו באמצעות הודעה בכתב לחברה, אשר יפורטו בה שמה המלא ומספר תעודת הזהות של המשתמשת המבטלת (להלן “הודעת הביטול“), לרבות באמצעות פקסימיליה והודעת דואר אלקטרוני, והכל בהתאם להוראות הדין, כדלקמן:
 • החזרת מוצרים כאמור לעיל תתאפשר עד ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת המוצר כנגד הצגת חשבונית בלבד. מובהר כי בהתאם להוראות הדין, החברה תחייב את המשתמשת בדמי ביטול בשיעור של עד 5% או בסכום של 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים בהתאם לעסקה שהתבצעה.
 • מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פתוחים/פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שאלה לא נמסרו באופן פגום ו/או מקולקל על ידי החברה. למען הסר ספק, ההחלטה בנושאים כאמור תהא מסורה לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה.
 • במקרה של אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים, על המשתמשת להודיע על כך למוקד שירות הלקוחות בתוך 12 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המשתמשת את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר או את החיוב/הזיכוי הכספי המגיע, והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה ולפי העניין.
 • מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר ו/או שירות שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר אשר מקורם בחברה, יהיו בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה ועשויות לחייב את המשתמשת בעלויות הנלוות, לרבות הוצאות שילוח.
 • שינוי הזמנה על-ידי המשתמשת יתאפשר בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה, אשר תעשה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על-ידי המשתמשת .
 • ביטול הזמנה יתאפשר אך ורק עד לארבעים ושמונה (48) שעות לפני מועד האספקה. למען הסר ספק, במידה שמועד האספקה הינו פחות מארבעים ושמונה (48) שעות, לא ניתן יהיה לבטל את הזמנה. מובהר, כי במקרה בו ניתן יהיה לבטל ההזמנה, תזוכה המשתמשת מהתשלום אשר שולם על-ידה, אולם החברה תהא רשאית לגבות ממנה תשלום בגין הביטול.
 • על אף כל האמור לעיל, מובהר ומודגש כי החזרת מוצרים ו/או שירותים ו/או ביטול רכישה כאמור בסעיפים לעיל, יהיו בהתאם ובכפוף להוראות הדין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח-1968, הוראות חוק כרטיסי חיוב, התשמ”ו-1986.

14. ביטול העסקה על ידי החברה
מבלי לגרוע מהוראות תנאי השימוש, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהא החברה רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המשתמשת, גם במקרה בו נשלחה הודעה על ההזמנה. התקשרות אשר בוטלה לא תזכה את המשתמשת בסעד ולא תהא לה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה:

 • במקרה של השבתה ו/או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב “כוח עליון” ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים ו/או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את החברה ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו ו/או ישבשו גורמים ו/או אירועים אשר אינם בשליטת החברה את פעילותו התקינה של האתר ו/או את אספקת המוצרים ו/או השירותים.
 • במקרה בו הפרה המשתמשת את תנאי השימוש באתר ו/או לא עמד בהתחייבות מהתחייבויותיו, לרבות אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר ו/או השירות שהזמינה ו/או בכל מקרה בו מסרה פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי.
 • בכל עת לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה, ובלבד שתמסור על כך למשתמשת הודעה טרם מועד האספקה. במקרה של ביטול לפי סעיף זה, לא תחויב המשתמשת בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי תחויב המשתמשת בהתאם לשינוי.

15. מועדי אספקה, הובלה, מסירה ומשלוח (להלן בסעיף זה: “אספקה”)

 • אספקת המוצרים אשר הוזמנו באתר ושהתמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי, תיעשה על-ידי החברה ו/או על-ידי ספקיה, בהתאם לתנאים המופיעים בדף המוצר ו/או השירות שנרכש, לנקודת השילוח המוסכמת או לכתובת בישראל אותה הזינה המשתמשת בעת ביצוע ההזמנה (כאשר אפשרות זו קיימת).
 • מובהר כי מועדי האספקה של החברה יהיו בהתאם ליכולות האספקה שלה באותה עת ובכפוף לשיקול דעתה.
 • החברה תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים ו/או השירותים בהזמנה ובמועד, אולם למרבה הצער לא תמיד יהיו כל המוצרים ו/או השירותים זמינים. לפיכך החברה אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים ו/או השירותים בהזמנה, בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו, ולמשתמשת לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנידון. מובהר כי מוצר אשר לא יסופק על-ידי החברה או ספקיה לא יחויב.
 • בנסיבות של איחור הנגרם בשל כוח עליון כדוגמת שריפה, שיטפון, מלחמה וכדומה ו/או עקב אירועים אשר לחברה אין שליטה עליהם כדוגמת שביתות, תקלות, קושי ליצור קשר עם המשתמשת בשעות העבודה המקובלות וכיו”ב, תיידע החברה את המשתמשת בהקדם האפשרי בדבר האיחור ותאפשר לה לבחור בין המתנה עד לקבלת המוצר ו/או השירות לבין קבלת מוצר ו/או שירות חלופי או ביטול העסקה והשבת התמורה. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של החברה לאספקת המוצר.
 • במידה שיתברר לחברה כי היא אינה יכולה במסגרת אמצעיה ובהתאם לנהליה הרגילים לספק את המוצר ו/או השירות למשתמשת ולא ימצא פתרון המקובל על הצדדים, תהא החברה רשאית לבטל את העסקה בכל מועד עד אספקת המוצר. בוטלה העסקה כאמור, תשיב החברה למשתמשת את מלוא התמורה ששילמה (אם שילמה) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלה, והמשתמשת לא תהא זכאית לכל פיצוי נוסף.
 • בעת אספקת המוצר ו/או באיסוף עצמי של המוצרים ו/או השירותים, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר ו/או השירות.
 • מובהר בזאת, כי ככל שבעת מועד אספקת המוצרים, לא תהיה המשתמשת ו/או מי מטעמה במען המצוין בהזמנה או במקום המסירה (ככל שהדבר נדרש), תוחזר ההזמנה לחברה. עוד מובהר, כי על המשתמשת תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה/מסירה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על-ידי המשתמשת לא תפטור אותה מתשלום עבור עלויות ההזמנה הקודמת, וייתכן שבביצוע ו/או קבלת ההזמנה הנוספת, תחויב בשנית בעלויות השילוח/מסירה.
 • מובהר בזאת, כי ככל שהמשתמשת אישרה השארת הזמנה בסמוך לדלת מענה או במקום אחר הסמוך למענו, מסכימה ומאשרת המשתמשת כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלה בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קלקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא תוכל לבוא בטענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או כל מי מטעמה.

16. מבצעי מכירות באתר

 • מעת לעת עשויים להימכר מוצרים ו/או שירותים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות.
 • המבצעים הנערכים באתר הינם במסגרת מכירות באתר בלבד. מובהר כי החברה לא תהא מחויבת למכור במסגרת האתר מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ”ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת פלטפורמה אחרת או על-ידי אחרים. כפועל יוצא, מבצעים אשר יתנהלו באתר לא יחייבו פלטפורמות מכירה אחרות של החברה.

17. התיישנות
מבלי לגרוע מהאמור בתקנון, המשתמשת מודעת, מסכימה ומאשרת בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, תוגבל לתקופה של שישה (6) חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי”ח-1958.
18. כללי ושיפוט

 • השירותים ו/או המוצרים ו/או המבצעים המוצגים באתר למכירה, מוצעים אך ורק בשטחי מדינת ישראל על ידי החברה ו/או מי מטעמה.
 • התקנון אינו יוצר ולא יפורש כיוצר כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בינך לבין החברה. על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש בו ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל-אביב בלבד

בכל שאלה או בקשה, אנא פני אלינו בכתובת בדוא”ל office@dna-net.co.il